Ledarnas Arbetslöshetskassas

Ordinarie Föreningsstämma 2020

[Uppdaterad den 26 mars 2020] På grund av rådande samhällssituation har Ledarnas arbetslöshetskassas styrelse beslutat att skjuta upp föreningsstämman till i höst. Datum kommer att fastslås senare. Stämman var ursprungligen tänkt att hållas den 26 maj 2020.

Viktigt! Valet av ombud kommer dock att hållas planenligt under vecka 15, från den 6 till den 12 april. Röstningen kommer att ske digitalt via en länk som kommer att gå att nå från vår hemsida.

Totalt 18 ombud och 6 suppleanter ska väljas.

Se annonsen om stämman

Läs våra stadgar 

Nominering av ombud

Du nominerar ombud till föreningsstämman 2020 genom att skicka ett mejl till stamma2020@ledarnasakassa.se eller ett brev till följande adress:

Ledarnas arbetslöshetskassa

Box 12 110

102 23 Stockholm

Uppge ditt namn och personnummer samt namn och personnummer på den/de som du vill nominera. Glöm inte att ange aktuella kontaktuppgifter till den du nominerar. Den nominerade måste vara tillfrågad,  ha accepterat nomineringen och även acceptera att  dennes namn publiceras på vår hemsida.

Val av ombud

Val av ombud och suppleanter genomförs på arbetslöshetskassans hemsida senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma. Kallelse till att delta i valet sker på arbetslöshetskassans hemsida senast åtta veckor innan valet.

Varje medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa har en röst som får läggas på en av de nominerade. Det går inte att rösta genom fullmakt. De nominerade som fått flest röster väljs till ombud och suppleanter, i fallande ordning efter antalet röster.

Föreningsstämman

Föreningsstämman 2020 kommer att hållas i Stockholm. Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen till varje ombud samt på arbetslöshetskassans hemsida.