Oförändrad väntetid hos Ledarnas a-kassa

Under de senaste dagarna har media talat om att a-kassorna har långa väntetider för att få ersättning.

Vi, Ledarnas a-kassa, har i dagsläget inte längre väntetider än vad vi normalt sett har. Under föregående månad, april, var medianen vad gäller väntetid två veckor, vilket är i nivå med vad vi haft under en längre tid tillbaka. Vi vill vara tydliga med att alla ärenden tar olika lång tid att handlägga och även vi har ärenden som tar både kortare och längre tid än två veckor.

För den som vill läsa mer om vad exakt som menas med väntetid så kan du hitta mer information här.