Påminnelse om aktivitetsrapportering i juli

Under våren 2020 har arbetsförmedlingen på grund av Coronapandemin tillfälligt tagit bort kravet på aktivitetsrapportering för de som är arbetssökande. 

Från och med juni 2020 upphör dock undantaget att gälla. Vi vill därför påminna om att det under perioden 1-14 juli är dags att rapportera dina jobbsökaraktiviteter du genomfört i juni.

Du behöver inte rapportera de aktiviteter som du genomförde under mars, april och maj.

Läs mer på arbetsförmedlingens webbplats