Nya regler från den 2 juli

Från och med den 2 juli i år gäller nya regler för dig som är arbetssökande och samtidigt tar ut pension och för dig som har ett förtroendeuppdrag. Antalet karensdagar som inleder en a-kasseperiod minskas dessutom från sju till sex dagar.

Karensvillkoret

Karensvillkoret sänks från sju till sex dagar för tid från och med den 2 juli 2018.

Pensioner

Riksdagen har beslutat att avdrag från ersättningen på grund av pension bara ska göras när man tar ut pension. Ersättningen per dag ska inte heller sänkas till en 65-procentsnivå på grund av pensionsuttag. Med pension menas förtida uttag av allmän pension och premiepension samt uttag av tjänstepension.

De nya reglerna gäller vid ansökan om ersättning från a-kassan som avser tid från den 2 juli 2018. Om din ersättningsnivå sänkts till 65 procent på grund av pension kommer ersättningsnivån justeras per automatik. Har du slutat ta ut pension kan du behöva informera a-kassan så den kan pröva din rätt till ersättning. 

Kom ihåg att alltid meddela din a-kassa om du börjar ta ut pension, ändrar ditt pensionsuttag eller slutar att ta ut pension.

Förtroendeuppdrag

De nya reglerna innebär att förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet från anställning enligt lag jämställs med förvärvsarbete i arbetslöshetsförsäkringen. Övriga förtroendeuppdrag jämställs från och med den 2 juli 2018 inte med förvärvsarbete. Har du ett pågående förtroendeuppdrag under arbetslösheten och vill veta hur regeländringen påverkar din ersättning, kontakta din a-kassa.

Vill du veta mera?

Kontakta oss för mer information.