Nu börjar GDPR att gälla!

Som du säkert vet vid det här laget så står GDPR för General Data Protection Regulation och är en EU-gemensam dataskyddsförordning. Den träder i kraft idag 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Huvudsyftet är att stärka den enskildes integritet.

I enighet med GDPR har vi nu uppdaterat vår information om hur vi behandlar personuppgifter på vår hemsida. Du kan läsa mer om det här.