Månadsuppgifter - igen

Från och med den 1 januari 2019 är arbetsgivare och andra utbetalare skyldiga att redovisa uppgifter till Skatteverket månadsvis och för varje enskild anställd.

I det tidigare systemet skedde redovisningen en gång per år i form av en kontrolluppgift. Den skatterättsliga termen för månadsuppgiften är arbetsgivardeklaration på individnivå

En fördel för Skatteverket är att det blir lättare att följa upp vilka anställda ett företag har och hur stora löneutbetalningar och skatteavdrag som gjorts. Tidigare redovisades arbetsgivaravgifter och skatteavdrag i klump för samtliga anställda i ett företag.

Läs mer om månadsuppgifter