Ledarnas a-kassa väljer Westander

Ledarnas a-kassa har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet syftar till att stärka organisationens varumärke och opinionsbilda för att få fler chefer och egenföretagare att gå med i a-kassan.

– Även kompetenta och uppskattade ledare kan bli av med jobbet och riskerar då att stå utan ersättning. Vi vill att fler chefer, ledare och egenföretagare går med i en a-kassa som passar den egna yrkesrollen, säger Anna-Greta Gårding, chef på Ledarnas a-kassa.

Ledarnas a-kassa administrerar och betalar ut arbetslöshetsersättning till cirka 80 000 medlemmar, som består av chefer, ledare och egenföretagare.

– Vi är stolta över att få hjälpa Ledarnas a-kassa att öka tryggheten för personer med en arbetsledande befattning. Arbetslöshetsförsäkringen är viktig för en välfungerande arbetsmarknad med omställning mellan olika jobb, säger Daniel Hirsch, kundansvarig konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår även Kristoffer Housset, affärsområdeschef för Westander Digital och Opinion, samt pr-konsulterna Matilda Carlsson, som ansvarar för Westanders tjänster inom idéutveckling, och Monica Lundbom, som ansvarar för Westanders tjänster inom digital kommunikation.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

För mer information, kontakta:

Anna-Greta Gårding, chef för Ledarnas a-kassa, 070-219 69 10, anna-greta.garding@ledarnasakassa.se  

Daniel Hirsch, pr-konsult på Westander, 070-896 90 09, daniel.hirsch@westander.se