Brexit - hur påverkas a-kassan?

Vad händer med a-kassan om Storbritannien väljer att lämna EU? Om du arbetar i eller har arbetat i Storbritannien blir det extra viktigt att du har dina dokument i ordning

Härom veckan röstade Storbritanniens parlament ned premiärminister Boris Johnsons förslag om nyval. Parlamentet kommer nu att vara stängt (prorogued) ett par veckor. I detta osäkra läge fortgår beredskapsplaneringen för ett avtalslöst utträde den 31 oktober 2019. Utträdet kan dock komma att skjutas upp ytterligare.

I och med att det råder stor osäkerhet om vad som kommer att ske med Brexit och ett eventuellt avtalslöst utträde uppmanar Kommissionen medlemsstaterna att försöka nå ut med information till berörda grupper. För specifikt arbetslöshetskassan betyder det att alternativ dokumentation kan behövas för att få tillgodoräkna sig perioder som fullgjorts i Storbritannien fram till utträdestidpunkten. Vi vill därför uppmana dig som har arbetat eller för närvarande arbetar i Storbritannien att spara alternativ dokumentation som styrker att du har arbetat i Storbritannien

Det kan t ex handla om dokument som visar att inbetalningar gjorts till försäkringssystemet, lönespecifikationer, anställningsavtal och uppsägningsbesked.

Läs mer om vilka dokument vi kan komma att behöva här

Bild, Frederick Tubiermont, unsplash.com