Allt fler jobbar som chef på dagens arbetsmarknad

Mer än 382 000 personer av alla anställda var chefer eller arbetsledare 2019. Det är en ökning med cirka 42 000 personer eller 12 procent sedan 2014, enligt statistik från SCB som Ledarnas a-kassa har sammanställt.

– Allt fler på arbetsmarknaden är chefer. Pandemin visade att även chefer och egenföretagare kan stå utan ersättning om de blir av med jobbet, om de inte är med i någon a-kassa. Fler borde gå med i en a-kassa som passar den egna yrkesrollen, säger Ledarnas a-kassas chef Daniel Asker.

Endast sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan, och andelen sjunker. Mellan 2010 och 2020 har andelen sysselsatta som är med i en a-kassa sjunkit från 74 till 72 procent.

Minst 382 000 personer hade 2019 ett yrke som innebär att de är chef eller har en arbetsledande befattning, enligt den senaste SCB-statistiken från 2019 som Ledarnas a-kassa har sammanställt. Det motsvarar 8,3 procent av det totala antalet anställda.

Antalet anställda som är chefer eller ledare har ökat med cirka 42 000 eller 12 procent sedan 2014. Då var antalet chefer minst 339 000, vilket motsvarade 8,1 procent av de anställda.

– Även kompetenta och uppskattade ledare kan bli av med jobbet. Ledarnas a-kassa är experter på vad chefer och ledare behöver om de blir av med jobbet och vi vill öka tryggheten på arbetsmarknaden, säger Daniel Asker.

Ledarnas a-kassa administrerar och betalar ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar, som består av chefer, ledare och egenföretagare.

Källor
- Statistik över yrken utgår från standarden för svensk yrkesklassificering 2012, SSYK, och kommer från SCB.
- Statistik över medlemmar i a-kassor kommer från Inspektionen från arbetslöshetsförsäkringen.
- Statistik över antalet sysselsatta kommer från SCB.

Kontakt
Daniel Asker, chef för Ledarnas a-kassa

Se tabeller över kommunrankningen nedan:

Kommuntabell, bokstavsordning

Kommuntabell, ranking 1-290

Se tabell för länsrankning

Länstabell