Ordinarie Föreningsstämma 2022

Stämman hålls via digital plattform den 17 maj 2022

Val av ombud har hållits 4–14 april. Alla medlemmar har haft möjlighet att delta i röstningen digitalt.

Läs om resultatet i ombudsvalet här

Läs våra stadgar 

Nominering av ombud

Nomineringar av ombud mejlas till stamma2022@ledarnasakassa.se

Den nominerade måste vara tillfrågad, ha accepterat nomineringen och att dennes namn publiceras på akassans hemsida.

Den som sänder in nomineringen

  • ska vara medlem i akassan
  • uppge sitt namn och kontaktuppgifter 
  • ange sitt personnummer

Uppgifter som behövs om den nominerade

  • är den nominerade medlem i akassan
  • namn
  • personnummer
  • branschförening eller yrke
  • telefonnummer och mejladress
  • har den nominerade accepterat nomineringen

Val av ombud

Samtliga nominerade presenteras på akassans hemsida.

Valet av ombud och suppleanter genomförs på akassans hemsida senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma. Kallelse till att delta i valet läggs ut på hemsidan i god tid innan valet.

Varje medlem har en röst som kan läggas på en av de nominerade. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

De nominerade som fått flest röster väljs till ombud och suppleanter, i fallande ordning efter antalet röster.

Resultatet redovisas på akassans hemsida.

Föreningsstämman 2022

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i Stockholm. Kallelse till föreningsstämman läggs upp på akassans hemsida samt skickas skriftligen till varje ombud.