Månadsuppgifter

Från och med den 1 januari 2019 är arbetsgivare och andra utbetalare skyldiga att redovisa uppgifter till Skatteverket månadsvis och för varje enskild anställd.

I det tidigare systemet skedde redovisningen en gång per år i form av en kontrolluppgift. Den skatterättsliga termen för månadsuppgiften är arbetsgivardeklaration på individnivå

En fördel för Skatteverket är att det blir lättare att följa upp vilka anställda ett företag har och hur stora löneutbetalningar och skatteavdrag som gjorts. Tidigare redovisades arbetsgivaravgifter och skatteavdrag i klump för samtliga anställda i ett företag.

Vad innebär förändringen för dig?

För dig som anställd kommer du att på ett enklare sätt kunna se vilka uppgifter som din arbetsgivare lämnat till Skatteverket varje månad. Du kan enkelt logga in på Skatteverkets digitala tjänster för att se dessa uppgifter.

Hur påverkas a-kassereglerna?

I ett kort perspektiv kommer reglerna för hur återbetalning av felaktigt utbetalad ersättning att påverkas. I nuvarande system går det att betala tillbaka nettobeloppet om del felaktiga utbetalningen skett under innevarande år. Med de nya reglerna kommer det inte att vara möjligt då en justering av skatteinbetalningar till Skatteverket kommer att göras en gång per månad istället för en gång per år.

I ett längre perspektiv kommer a-kassorna att kunna få uppgifter om inkomst per månad direkt från Skatteverket. En förhoppning är uppgifterna i arbetsgivarintygen kommer att kunna förenklas.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Hjälpte den här sidan dig?