Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Om oss - Känn dig trygg med Ledarnas arbetslöshetskassa!

Ordinarie föreningsstämma 2018

Du kan också ladda ner det utskickade informationsbladet genom att klicka på nedanstående länk (öppnas som .pdf-dokument)

Utskick inför stämma 2018 

 

Ledarnas arbetslöshetskassa kommer att hålla sin ordinarie föreningsstämma den 23 maj 2018. Fram till den 28 februari 2018 kan du som medlem nominera ombud som kan representera dig vid arbetslöshetskassans föreningsstämma. Både du som nominerar och den du nominerar måste vara medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa. Totalt 18 ombud och 6 suppleanter ska väljas.

Nominering av ombud

Du nominerar ombud till föreningsstämman 2018 genom att skicka ett e-brev till stamma2018@ledarnasakassa.se  eller ett vanligt brev till följande adress:

          Ledarnas arbetslöshetskassa
  Box 121 10
  102 23  Stockholm


Uppge ditt namn och personnummer samt namn och personnummer på den/de som du vill nominera. Glöm inte att ange aktuella kontaktuppgifter till den du nominerar och att den nominerade måste vara tillfrågad samt ha accepterat nomineringen. För att digital röstning på vår hemsida ska vara möjlig måste den som nominerats fylla i en fullmakt som medger att vi publicerar uppgifter på vår hemsida. Fullmakten skickas till den som nominerats i god tid innan valet.

Val av ombud

Val av ombud och suppleanter genomförs på arbetslöshetskassans hemsida senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma. Kallelse till att delta i valet sker genom styrelsens försorg på arbetslöshetskassans hemsida senast åtta veckor innan valet.

Varje medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa har en röst som får läggas på en av de nominerade. Det går inte att rösta genom fullmakt. De nominerade som fått flest röster väljs till ombud och suppleanter, i fallande ordning efter antalet röster.

Föreningsstämman

Föreningsstämman 2018 kommer att hållas i Stockholm. Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen till varje ombud samt på arbetslöshetskassans hemsida. Därutöver kommer annonsering att ske i den eller de tidningar som arbetslöshetskassans styrelse beslutar. 

Allmänt om stämman

Ledarnas arbetslöshetskassas ordinarie föreningsstämma är arbetslöshetskassans högsta beslutande organ.  Stämman har beslutanderätt rörande arbetslöshetskassans organisation och sådana inre förhållanden som att tillsätta och entlediga styrelse och revisorer, fastställa årsredovisning, ändra stadgarna samt godkänna avtal om fusion. Förvaltningen av arbetslöshetskassan hör till kassaledningens kompetensområde. Stämman kan dock ge kassaledningen direktiv även i förvaltningsfrågor.

En arbetslöshetskassa ska hålla ordinarie föreningsstämma före den 1 juli varje år (50 § lag 1997:239 om arbetslöshetskassor, LAK). Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) får medge att stämma hålls vid en senare tidpunkt eller att den hålls endast vartannat år (Lag 2002:543).  Föreningsstämma inom Ledarnas arbetslöshetskassa hålls vartannat år, under maj månad.

 

 


 


Hjälpte den här sidan dig?

Sidan hjälpte mig inte