Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Arbetslös - Här hittar du all viktig information för dig som blivit arbetslös!

Våra vanligaste brev och beslut

Skriftlighet är den lagstadgade huvudprincipen för en arbetslöshetskassas kommunikation. Det är därför som vi ofta skickar brev till dig. Här är några av de vanligaste typerna av brev vi skickar.

 

Begäran om ytterligare uppgifter

Du får det här brevet om vi behöver fler uppgifter eller förtydligande uppgifter om något du redan lämnat till oss. Vilka uppgifter kan jag skicka in via e-post och vilka behövs i original?


Beslut om rätt till ersättning

Du får det här brevet när vi fattat beslut om din rätt till arbetslöshetsersättning. I brevet framgår bland annat hur mycket arbetslöshetsersättning du får utbetalad.

 

Beslut om avslag

Beslut om avslag får du om du av någon anledning inte uppfyller de villkor som finns för att du ha rätt till ersättning. Du kan också få ett beslut om avslag om det finns något hinder för din rätt till ersättning.

 

Beslut om avstängning

Du får ett beslut om avstängning om du brutit mot någon av de lagstadgade regler som finns för reglering av ditt arbetssökande.

 

Hur våra beslutsbrev är uppbyggda

De flesta beslutsbrev vi skriver följer en given form.

Rubrik – Vad beslutet gäller

Ärendenr - Varje ärende hos oss har ett unikt ärendenummer. Det är ett sätt för oss att hålla reda på dina handlingar. Om du begär om prövning är det bra om du anger det här numret.

Beslut – Vad vi kommit fram till angående din ansökan om ersättning

Motivering – Här talar vi om vad den rättsliga grunden för vårt beslut är

Tillämpliga regler – Våra beslut fattas i normalfallet med stöd av lag, förordning, föreskrift och/eller rättspraxis. Här finns de regler som vi stödjer vår motivering till beslutet redovisade.

Information – under den här punkten lämnar vi upplysningar som vi bedömt kan vara viktiga för dig att veta och som inte har direkt med rättstillämpningen att göra.

Om du tycker att beslutet är fel – Om du är missnöjd med ditt beslut kan du begära att vi omprövar det. Det innebär att en annan handläggare går igenom ditt ärende på nytt. Om du får rätt kommer det tidigare beslutet du fått att ändras eller upphävas. Om du inte får rätt kommer du få ett nytt beslut där vi vidhåller det tidigare beslutet. Om du är missnöjd med omprövningsbeslutet gör du det till Förvaltningsrätten.

Hjälpte den här sidan dig?

Sidan hjälpte mig inte