Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Nyheter - Det senaste från oss!

Skatteverket erbjuder ny tjänst som skyddar mot falsk adressändring 2016-10-10

Bedrägerier med felaktiga adressändringar kan förhindras med en ny tjänst från Skatteverket.  Den som anmält sig till tjänsten kan bara ändra adress genom inloggning med e-legitimation. Detta minskar avsevärt risken för bedrägerier.

 – Trots att det är enkelt och gratis att anmäla adressändring via våra e-tjänster och att säkerheten är hög är det över hälften av anmälningarna som kommer in via pappersblankett. De som anmäler på pappersblankett får visserligen ett brev till den gamla adressen om att anmälan inkommit, men brev kan hamna fel, säger Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Den som är ansluten till en digital brevlåda som erbjuder säker digital myndighetspost får brevet om att adressändring anmälts digitalt. För att ytterligare minska risken för bedrägerier erbjuder Skatteverket nu även en ny tjänst, för den som vill spärra möjligheten att ändra adress via papper.

– Jag uppmanar alla som har möjlighet att ansluta sig till den nya spärrtjänsten. Det är mycket efterlängtat att vi fått den här möjligheten till ökad trygghet, säger Agneta Carlquist.

Vid månadsskiftet öppnades även en ny digital tjänst för att anmäla särskild postadress. Om man behöver ha posten någon annanstans än till sin folkbokföringsadress under en period på minst sex månader kan särskild postadress anmälas. Den nya spärren för anmälan på pappersblankett gäller både tjänsten särskild postadress och tjänsten flyttanmälan.

Länk till den nya tjänsten Spärra obehörig adressändring 

Källa: Skatteverket

Läs mer


Uppräkning av dagsförtjänst 2016-04-04

Medlemmar i Ledarnas arbetslöshetskassa som får arbetslöshetsersättning får en uppräkning av dagsförtjänsten med 2,6 procent från och med den 4 april 2016.

Läs mer


Effekten av det höjda a-kassetaket 2016-04-01

I dag får tre av tio heltidsanställda ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan när de blir arbetslösa. Innan regeringen höjde ersättningstaket i september 2015 var motsvarande siffra en av tio. Det visar senaste rapporten från Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO).

I september 2015 höjde regeringen den högsta möjliga ersättningen för arbetslösa från ungefär 15 000 till 20 000 kronor i månaden före skatt. Innan takhöjningen fick en av tio heltidsanställd ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan – i dag är motsvarande siffra tre av tio. Andelen har alltså ökat med 20 procentenheter.

  • A-kassetaket behöver indexeras för att fungera som en effektiv omställningsförsäk-ring på sikt. Det räcker inte att höja taket vart trettonde år, säger SO:s ordförande Harald Petersson.
  • Om man bara tittar på de första 100 dagarna, då ersättningen är 910 kronor per dag som högst, är det närmare 4 av 10 som får 80 procent av tidigare inkomst. Visst, det var en rejäl höjning som genomfördes i september förra året men den var inte tillräck-lig, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink.

Om mätningen

SO följer upp hur stor del av a-kassornas ersättningstagare som får ut 80 procent av sin tidi-gare inkomst. Mätningen görs normalt två gånger per år, vecka 6 och 35. År 2015 gjordes en extra mätning vecka 48 för att utvärdera effekten av att ersättningstaket höjdes den 7 sep-tember samma år. Läs tidigare rapporter på SO:s webbplats www.samorg.org.


Läs mer


Kontrolluppgift 2015 - några frågor och svar 2016-01-28

Din kontrolluppgift för 2015 är nu klar. Om du har Mina sidor kan du logga in där för att se uppgiften. Om du inte har Mina sidor kommer du att få kontrolluppgiften tillsänd till dig med vanlig post under vecka 4. Här är några vanliga frågor och svar på dessa. Om du har andra frågor om din kontrolluppgift kan du kontakta oss.

Hur ska jag fylla i min deklaration till Skatteverket om jag blivit återbetalningsskyldig under 2015?

En fråga vi ofta får är hur återbetald ersättning tas upp i deklarationen. I korthet behöver du tänka på följande saker.

  • Det är du själv som måste ändra det förtryckta beloppet på din deklaration. Ändringen sker inte automatiskt.
  • Det återkrävda beloppet ska dras från den summa vi meddelat att du fått utbetald.

Vad händer med skatten?

Om den felaktiga ersättningen avser innevarande år

Om du har fått ersättning utbetalt under år 2015 som var fel, ska den återbetalas med nettobeloppet. Om ersättningen gäller år före 2015 ska det skattepliktiga beloppet återbetalas.

Exempel:

Du har fått 6120 kr utbetalt som var fel och som arbetslöshetskassan beslutat att du ska betala tillbaka. Brutto 6 120 kr, skatt 1 467 kr och netto 4 653 kr. Om arbetslöshetskassan beslutar om återkrav innan året är slut ska du betala tillbaka nettobeloppet 4 653 kr. Om arbetslöshetskassan beslutar efter att året är slut (året efter) ska du betala tillbaka hela beloppet 6 120 kr, det vill säga även skatten 1 467 kr. Bruttobeloppet är det skattepliktiga beloppet.

Om den felaktiga ersättningen avser tidigare taxeringsår

Om du blivit återbetalningsskyldig för en skattepliktig ersättning kan du begära korrigering av din taxerade inkomst hos Skatteverket. Din taxerade inkomst ska då minskas med det belopp som du är återbetalningsskyldig för. Din totala skatt för det året räknas då om.

Exempel:

Din taxerade inkomst var 200 000 kr och det skattepliktiga beloppet som du skulle betala tillbaka till arbetslöshetskassan var 4 653 kr. Då blir din taxerade inkomst hos Skatteverket blir då 200 000 kr - 4 653 kr = 195 347 kr.

Vad händer om jag tänker ompröva eller överklaga arbetslöshetskassans beslut?

Observera att korrigering bara görs om kravet på återbetalning är otvistigt. Med att kravet på återbetalning ska vara otvistigt menas att du inte har begärt eller tänker begära omprövning av eller överklaga beslut om återbetalning till arbetslöshetskassan.

Läs mer


Utbetalningsdagar i Jul/Nyår 2015-12-15

 

Kassakort som du registrerar senast söndagen den 20 december betalas ut den 23 december.

Kassakort som du registrerar senast söndagen den 27 december betalas ut den 30 december.

Kassakort som du registrerar senast måndagen den 4 januari betalas ut den 8 januari.

Läs mer


Hjälpte den här sidan dig?

Sidan hjälpte mig inte