Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Arbetslös - Här hittar du all viktig information för dig som blivit arbetslös!

Studier

Från och med 1 oktober 2014 ändras reglerna för studier och arbetslöshetsersättning. Ändringarna gäller främst dig som tänkt att bedriva studier och samtidigt vara arbetssökande.

En grundregel i arbetslöshetsförsäkringen är att ingen ersättning kan lämnas till personer som deltar i utbildning. Studierna utgör dock inget hinder för arbetslöshetsersättning om de är:

  • avslutade, det vill säga att utbildningen fullföljts och att inga fortsatta studier planeras.
  • definitivt avbrutna, det vill säga inga fortsatta studier är planerade.

Du styrker att du avslutat eller avbrutit dina studier/din utbildning genom att skicka blanketten Intyg om studier samt studieintyg från utbildningsanordnaren.

Notera att arbetslöshetsersättning aldrig betalas ut för tid där studiemedel utgår.

Läs mer

När är studier överhoppningsbara

Avslutade studier kan vara överhoppningsbara under förutsättning att:

  • den heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av
  • sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader.

Studier kan alltså aldrig vara överhoppningsbara om de inte avslutats eller definitivt avbrutits.

Fortsatta heltidsstudier under arbetslös tid

Om du har studerat heltid vid sidan av ett heltidsarbete under en period av minst 15 veckor och du kan visa att du har klarat av att fullfölja dina studier samtidigt som detta inte har påverkat ditt arbete kan arbetslöshetskassan bevilja fortsatta heltidsstudier jämsides med arbetslöshetsersättning. Detta förutsätter dock att ditt tidigare arbete inte upphörde på grund av studierna samt att du inte uppbär någon form av studiestöd och att du söker heltidsarbete.

En regeländring från och med 1 oktober 2014 är att den tid du kan studera på heltid vid sidan om arbetslöshetsersättning har begränsats till 20 veckor per ersättningsperiod.

Du måste sända in en ansökan om studier till oss så att vi kan pröva och besluta om din fortsatta ersättningsrätt.

Kan jag få ersättning under Studieuppehåll?

Enda gången arbetslöshetskassan beviljar arbetslöshetsersättning under uppehåll i studier är om det handlar om uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. Det är vanligen Arbetsförmedlingen som skriver in sökande i den här typen av utbildningar. Ersättning kan således betalas ut under ett uppehåll i denna typ av utbildningar om aktivitetsstöd inte betalas ut för samma period.

Lagrum

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)

Hjälpte den här sidan dig?

Sidan hjälpte mig inte