Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Arbetslös - Här hittar du all viktig information för dig som blivit arbetslös!

Skyldigheter och rättigheter

Kontakta alltid arbetslöshetskassan vid ändrade förhållanden.

Anmälningsskyldighet

När du får arbetslöshetsersättning måste du anmäla ändrade förhållanden till arbetslöshetskassan. Om du fått ersättning som du inte är berättigad till kan du bli återbetalningsskyldig.

Oriktig eller vilseledande uppgift

Ledarnas arbetslöshetskassa ser ytterst allvarligt på fusk med försäkringen. Det innebär att arbetslöshetskassan tillämpar lagens sanktioner när någon medvetet eller av oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter. Även att inte anmäla ändrade förhållanden under arbetslösheten kan leda till sanktioner. Bedrägeri eller bidragsbrott och förfalskning av intyg polisanmäls. Arbetslöshetskassan kontrollerar utbetalningarna och det sker genom samkörning av arbetslöshetskassans och bland annat Försäkringskassans dataregister.

Uteslutning

Arbetslöshetskassan har rätt att utesluta en medlem om denne medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter. Arbetslöshetskassan styrelse fattar beslut om uteslutning. Arbetslöshetskassan kan istället för uteslutning välja att frånkänna en medlem ersättningsrätten under en viss tid.

Frånkännande av ersättningsdagar och återbetalning

Arbetslöshetskassan beslutar om ersättning på grundval av de handlingar som du sänder in. På anmälan och kassakorten försäkrar du att de egna uppgifterna är riktiga. Skulle det senare komma fram nya omständigheter som visar att arbetslöshetskassan betalat ut ersättning på felaktiga grunder kan beloppet återkrävas. Innan beslut om återkrav fattas har den försäkrade möjlighet att lämna sina synpunkter. Den som lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter mister rätten till ersättning under i minst 45 och högst 195 ersättningsdagar. Den som blivit frånkänd ersättningsdagar måste arbeta minst 80 dagar för att åter kunna få arbetslöshetsersättning. Felaktigt utbetalda ersättningen ska dessutom återbetalas till arbetslöshetskassan.

Läs mer

Hjälpte den här sidan dig?

Sidan hjälpte mig inte