Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Arbetslös - Här hittar du all viktig information för dig som blivit arbetslös!

Omprövning

Om du är missnöjd med ett beslut som du fått från arbetslöshetskassan så kan du begära att arbetslöshetskassan omprövar beslutet. Begäran om omprövning ska göras skriftligt och din skrivelse ska vara undertecknad.  Du ska skriva vilket beslut du vill att arbetslöshetskassan omprövar och vad du tycker är fel. Arbetslöshetskassan går då på nytt igenom ditt ärende och kan besluta antingen att beslutet ska kvarstå, att det ska ändras eller att det ska ändras delvis.

Du har två månader på dig att begära omprövning eller överklaga från det datum som du mottagit beslutet. Om du har ett ombud som företräder dig krävs att du ger ombudet en skriftlig fullmakt att göra detta. Fullmakten ska sändas i original till arbetslöshetskassan.

Överklagan

Om du fått ett omprövningsbeslut som du är missnöjd med så kan du överklaga det till allmän förvaltningsdomstol.

I alla beslut som arbetslöshetskassan fattar så medföljer en så kallad fullföljdshänvisning. Detta betyder att beslutet innehåller tydlig information om hur man ska gå tillväga för att klaga på det.

Du har två månader på dig att begära omprövning eller överklaga från det datum som du mottagit beslutet. Om du har ett ombud som företräder dig krävs att du ger ombudet en skriftlig fullmakt att göra detta. Fullmakten ska sändas i original till arbetslöshetskassan. Om du överklagar ett beslut innan det har omprövats så kommer arbetslöshetskassan hantera överklagan som en begäran om omprövning.

En överklagan ska göras skriftligt

En överklagan ska också göras skriftligt. Överklagan ska vara ställd till Förvaltningsrätten men sändas till Ledarnas arbetslöshetskassa. Arbetslöshetskassan går då igenom ärendet ännu en gång. Överklagan sänds därefter vidare till domstolen tillsammans med alla för ärendet relevanta handlingar.

Instansordningen

De högre instanserna ovan Förvaltningsrätten kallas Kammarrätten och Regeringsrätten. Där krävs så kallat prövningstillstånd.

Hjälpte den här sidan dig?

Sidan hjälpte mig inte