Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Arbetslös - Här hittar du all viktig information för dig som blivit arbetslös!

Konstnärligt arbete

Du som huvudsakligen sysselsätter dig som konstnär, författare eller i annat så kallat fritt yrke, har endast i undantagsfall rätt till ersättning från arbetslöshetskassan. Bakgrunden till detta är att konstnärligt arbete i allmänhet är okontrollerbart för utomstående och det kan därför vara svårt att konstatera att arbetslöshet faktiskt föreligger. Att inkomster eller uppdragsgivare saknas är inte nödvändigtvis detsamma som arbetslöshet i arbetslöshetsförsäkringens mening. Lön betalas vanligtvis inte för antal arbetade timmar utan för en viss arbetsinsats som kan kräva ett stort mått av förberedelsetid. Det är till exempel lämpligt att medräkna både repetitionstid och annan förberedelsetid när arbetstiden ska fastställas för en pjäs.  

Tillfälligt konstnärligt arbete

För medlem som utfört konstnärligt arbete vid tillfälligt kortare engagemang hos en arbetsgivare - som till exempel musiker, sångare, skådespelare, dansare eller regissör - där tid för förberedelser och repetitioner inte framgår av arbetsgivarintyg eller kontrakt, görs beräkning av tid i arbetsvillkoret enligt följande:

Gaget för framträdandet omvandlas till timmar genom att divideras med det schabloniserade timlönebelopp som årsvis fastställs av IAF (Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen) för beräkning av ersättning vid konstnärligt arbete. Från 1 mars 2017 är beloppet fastställt till 173 kronor. Den framräknade arbetstiden tillgodoräknas även vid prövning av arbetsvillkoret. Tillgodoräkningsbar tid per framträdande begränsas till högst en kalendermånad.

Om förberedelsetid vid enstaka framträdande inte framgår av arbetsgivarintyg eller kontrakt skall ett framträdande lägst utgöra två hela arbetsdagar vid prövning av arbetsvillkoret.

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:107 

7§ IAFFS 2011:4

 

 

 

Hjälpte den här sidan dig?

Sidan hjälpte mig inte