Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Arbetslös - Här hittar du all viktig information för dig som blivit arbetslös!

Deltidsarbete

Det finns olika typer av deltidsarbete. De vanligaste formerna är deltidsanställningar med fastställd sysselsättningsgrad och behovsanställningar. I vissa undantagsfall kan även arbete som uppdragstagare och arbete i ett eget företag ses som ett deltidsarbete i arbetslöshetsförsäkringens mening.

Det finns speciella regler för dig som har provisionslön i din deltidsanställning eller arbetar deltid som uthyrd för ett bemanningsföretag. Har du provisionslön ber vi dig kontakta oss. Om du arbetar som uthyrd för ett bemanningsföretag kan du läsa mer här: Läs mer om bemanningsföretag.

Om du funderar på att ta uppdrag genom ett faktureringsföretag eller egenanställningsföretag kan du läsa mer här: Läs mer om faktureringsföretag

Deltidsbegränsning 60-veckorsregeln

Om du beviljas arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassan beviljas du alltid en ersättningsperiod på 300 dagar. De 60 första veckorna kan du använda i kombination med deltidsarbete.  Det innebär att det som mest kan betalas ut arbetslöshetsersättning i kombination med deltidsarbete under 60 veckor.När de 60 veckorna passeratupphör din rätt till arbetslöshetsersättning för veckor då du arbetar. Du kan dock ha fortsatt rätt till ersättning för veckor då du är helt arbetslös om du har dagar kvar i din ersättningsperiod på 300 dagar.

Läs mer

Hur många dagar får jag ersättning för?

Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring. Den arbetslösa tiden som arbetslöshetskassan ska ersätta är skillnaden mellan den genomsnittliga arbetstiden som du hade de tolv månader som föregick arbetslösheten (s.k. normalarbetstid) och antal arbetade timmar i ditt deltidsarbete alternativt din nuvarande anställningsgrad.

Om din normalarbetstid t ex är 40 timmar per vecka och du har en anställning på 40 procent får du tre ersättningsdagar från arbetslöshetskassan för den veckan. De tre dagarna är så kallade deltidsdagar. Dagarna beräknas enligt en omräkningstabell som finns i arbetslöshetsförsäkringen.

Observera att det även finns annan hindertid som kan påverka antal ersättningsdagar som betalas ut som t ex om du är sjuk eller är föräldraledig.

Vad ska jag göra om jag fått en deltidsanställning?

Om du får en deltidsanställning ska du omgående skicka in en kopia på anställningsavtalet för den anställningen till oss. När anställningen upphör ska du sedan skicka in ett arbetsgivarintyg till oss. Om det är en anställning som pågår under en längre tid ska du skicka in arbetsgivarintyg till oss var fjärde månad. Det underlaget behöver vi för att se att rätt ersättning har utgått, samt för att se om du uppfyller villkoren för att kunna beviljas ytterligare ersättning när din ersättningsperiod tar slut.

Hur ska kassakorten deklareras vid en deltidsanställning?

Om du arbetar deltid ska du deklarera det på dina kassakort. Om du har en deltidsanställning med en fastställd sysselsättningsgrad är det den som ska anges på kassakorten. Om du t ex har en anställning på 50 procent ska du bara deklarera sysselsättningsgrad 50 procent på dina kassakort. Om du arbetar mertid/ fyllnadstid ska den tiden anges utöver sysselsättningsgraden som timmar per dag.

Om du har en behovsanställning ska du ange antalet arbetade timmar per dag. Även arbete som utförs på helger måste deklareras.

Eftersom det är antal arbetade timmar som avgör om/hur mycket ersättning som ska betalas ut är det viktigt att du dessutom anger eventuell övertid som du har arbetat på dina kassakort. Annars kan arbetslöshetsersättning utgå felaktigt.

Semester ses alltid som hela dagar även om du har en deltidsanställning. Om du har betald semester ska du deklarera semester på dina kassakort. Om du har obetald ledighet men inte kan arbeta en viss dag ska du deklarera förhindrad på dina kassakort.

Semester från deltidsanställning med fastställd sysselsättningsgrad

Om du har en anställning på deltid med en fastställd sysselsättningsgrad och arbetar vissa dagar i veckan, räknas även de tjänstgöringsfria dagarna som semesterdagar vid en längre semesterledighet. För att du ska få rätt ersättning ska du skriftligen meddela arbetslöshetskassan när din semesterperiod börjar och slutar.

Lagrum

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

 

Hjälpte den här sidan dig?

Sidan hjälpte mig inte